Vad är ett socialt företag?

Ett socialt företag är ett företag som arbetar för att skapa möjligheter till arbete och rehabilitering för personer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden.

Företag, institutioner och stiftelser som är verksamma inom vård, omsorg och utbildning är ju förstås också en typ av "sociala företag", men det är inte den typen av verksamhet som åsyftas här. Man förtydligar därför ibland detta genom att i stället tala om "sociala arbetsintegrerande företag".

Sociala företag driver affärsverksamhet, har en affärsidé, marknadsför och säljer sina tjänster och produkter, betalar skatt etc. precis som andra företag. Det man producerar eller erbjuder genom olika typer av tjänster, håller hög kvalitet, prissättning sker till marknadsmässiga priser. Det som skiljer gentemot andra företag är att man som huvudsyfte har att skapa arbete för människor som står utanför arbetsmarknaden. Förutom det lägger man också stor vikt vid att medarbetarnas hälsa, välbefinnande, utveckling och ev. rehabilitering från tidigare sjukdom eller handikapp. Sociala företag har därför, kan man säga, jämfört med vanliga företag, en dubbel målsättning - att producera och sälja varor och tjänster på marknaden - men också att medarbetarna ska utvecklas, bli starkare och må bättre och ha glädje av sitt arbete.

Arbetsmarknaden idag kännetecknas av en mycket hög arbetstakt, enorma krav på både erfarenhet, kompetens och kunskap och en oerhört snabb utveckling och ständig förändring. Många får inte ens chansen att komma in på arbetsmarknaden och många slås ut, trots att de både kan och vill arbeta!

Intresset för olika former av "sociala företag" och "socialt företagande" har ökat alltmer under de senaste åren. En allt större medvetenhet om att allas vår välfärd, ekonomisk tillväxt och välstånd måste ske på villkor som tar hänsyn inte bara till miljö - och då inte bara på den plats vi råkar befinna oss! - det gäller globalt! - som vi alla tvingats inse de senaste åren! - utan även den sociala helheten d.v.s. alla våra medpassagerare på den här planeten! - och med ett långt tidsperspektiv - är sådant som påskyndat en sådan utveckling. Ekonomiska kriser och allt stigande arbetslöshet de senaste åren har naturligtvis ännu mer påskyndat en sådan utveckling!

Alla mår bra av att arbeta och känna sig vara en del av samhället.


I Stickans Fixartjänst...

har vi hittills hjälpt 12 personer ur längre arbetslöshet. De har fått börja som praktik av någon form och detta har sedan lett till anställning eller utbildning. Vi har ytterligare praktikanter hos oss idag och en förhoppning är att vi kan få anställning till dessa, antingen i vårt företag eller hos någon annan eller kan få dem att komma in på någon form av utbildning.