Personalen

Anställda

Boris Lindkvist - 0733-305173(Anställd sedan 2011-10-17)
Maroun Toubia - 0733-305273 (Anställd sedan 2013-01-01)
Jan Blückert - 0708-764364     ( Anställd sedan 2015-01-15)
Sophia F Petersson-0728-884801(Anställd sedan 2015-04-20)
Thomas Lindblom - 0721-571241 ( Anställd sedan 2015-02-15)

Marknadsföring

Nina Carlson - 0708-764436

Övrig personal

Förutom ovanstående personal har vi även praktikanter inom Fixartjänsten från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningar, privata rehabanordnare, arbetsmarknadsenheter m.fl.