Stickan på Socialt Forum

Stickan medverkade på Socialt Forum

Stickan var representerade på Socialt Forum i Arboga den 27-29 april. Med från Stickan var Nina Carlsson, Lennart Ericsson, Susanne Sjöberg och Tim Söderlund. Samlingen handlade om kamratstöd och sociala företag och om hur vi kan arbeta med sociala frågor i föreningen. Nina och Lennart svarade även för en föreläsning om Stickans verksamhet, och då främst om vårt sociala företag.

Socialt Forum